PRAWO CYWILNE KATOWICE

Prawo cywilne

  • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z umów bądź innego rodzaju zobowiązań,
  • sprawy odszkodowawcze,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. ustanowienie służebności, zasiedzenie,
  • sprawy dotyczące rękojmi i gwarancji,
  • sprawy o zapłatę,
  • windykacja należności, w tym e-windykacja prowadzona w ramach elektronicznego postępowania upominawczego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Oliwii Babiarz udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego

W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Oliwii Babiarz w Katowicach każdy może liczyć na fachową pomoc prawną. Sprawy cywilne swoim zasięgiem obejmują bardzo wiele rozmaitych aspektów stosunków cywilnoprawnych. To gałąź prawa, z którą mamy do czynienia praktycznie codziennie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Oliwii Babiarz zajmuje się np. przygotowaniem wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Adwokat Katowice prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo ważna część prawa prywatnego. Chroni ono stosunki majątkowe i niemajątkowe (osobiste, ale tylko w pewnym stopniu, określonym w kodeksie postępowania cywilnego) pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Co to oznacza? Że żaden z podmiotów nie jest podporządkowany drugiemu. Mogą jednak istnieć między nimi stosunki na przykład pracy czy też pokrewieństwa. Często bywa tak, że postępowanie toczy się pomiędzy członkami rodziny czy między pracownikiem a pracodawcą. Powody mogą być różne, jednak celem prawa cywilnego jest regulowanie tego, jak powinny kształtować się relacje między podmiotami, co okazuje się być niezwykle przydatne w różnych sytuacjach w życiu codziennym.

Prawo cywilne dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnia się:

 • prawo ogólne, regulujące właściwie wszystkie dziedziny życia,
 • prawo własności oraz inne prawa rzeczowe – nadaje własność przedmiotów i określa zasady w kwestii prawa do korzystania z rzeczy i dóbr osobistych,
 • prawo zobowiązań – określa zasady współpracy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, reguluje ich wzajemne relacje oraz zapobiega nadużyciom,
 • prawo spadkowe – dotyczy dziedziczenia, reguluje kwestie spadkowe.

Poza tymi najbardziej podstawowymi gałęziami prawa cywilnego, w jego zakres wchodzą również inne. Cywilna obsługa prawna obejmuje więc kwestie prawa pracy, prawa autorskiego i własności intelektualnej, prawo spółdzielcze, prawo spółek oraz prawo rodzinne.

Cywilne prawo reguluje zasady zawierania umów, egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków, określa sposób ich wykonywania. Co więcej, wskazuje także, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków. Umowy cywilnoprawne to m.in. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa o dostawę, umowa o świadczenie usług, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa przewozu lub spedycji.

Adwokat Katowice Oliwia Babiarz

Mecenas Oliwia Babiarz to specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu prawnej pomocy dla osób fizycznych, przedsiębiorców. Pomaga jej klientom w rozmaitych sprawach związanych z umowami cywilnoprawnymi czy nieruchomościami. Przygotowuje projekty umów, opiniuje umowy, reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi. Każdy może liczyć na fachowe wsparcie i pomoc prawną. Gwarantujemy porady z zakresu  cywilnego prawa. Prawna obsługa kancelarii stoi na wysokim poziomie – zapewniamy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego.

Kancelaria Adwokacka Katowice Oliwia Babiarz zajmuje się m.in. wstępnym przygotowaniem koncepcji prowadzenia sporu, opracowaniem pism procesowych na każdym etapie postępowania, bieżącą analizą toczącego się postępowania, reprezentowaniem przed sądami wszelkiego szczebla, aktywnym udziałem w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Kancelaria prawna w Katowicach zapewnia fachową pomoc oraz gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych.

W celu poznania szczegółów współpracy, zachęcam do kontaktu. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości dotyczące współpracy. Określę indywidualne kroki dalszego postępowania, wyjaśnię, na czym konkretnie polega problem. Pozwolę przejść przez cały proces znacznie łatwiej. Zachęcam również do zapoznania się z moimi pozostałymi usługami oraz moim doświadczeniem i opiniami dotychczasowych klientów. Wygrane przeze mnie sprawy są naszą najlepszą rekomendacją. Moją Kancelarię Adwokacką w Katowicach można odwiedzić osobiście lub skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną w celu omówienia szczegółów spotkania i ustalenia dogodnego terminu.

Specjalizacje

   • Prawo cywilne
   • Prawo spadkowe
   • Prawo pracy
   • Prawo nieruchomości
   • Prawo sportowe
   • Prawo konsularne

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj dłużej, bo czas ma znaczenie. Skontaktuj się ze mną, a ja rozpatrzę Twoją sprawę.