SPECJALIZACJE

PRAWO CYWILNE
Prawo cywilne obejmuje niezwykle szeroki zakres stosunków prawnych i sporów zarówno między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami jak i spółkami prawa handlowego.
PRAWO CYWILNE
Pomoc prawna i reprezentacja strony m.in. w sprawach odszkodowawczych, w sprawach dotyczących rękojmi i gwarancji, w sprawach dotyczących roszczeń z umów (w tym ich sporządzanie), jak i reprezentacja osób i spółek w sprawach z zakresu prawa handlowego.
PRAWO KARNE
Prawo karne obejmuje szeroko pojęty zakres spraw dotyczących tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych, a także postępowania karno-skarbowych.
PRAWO KARNE
Obrona podejrzanych, oskarżonych, skazanych, jak i reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych.
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Jest regulowane kodeksem cywilnym. Obejmuje całość zagadnień i procesów związanych z nieruchomościami.
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Pomoc prawna i reprezentacja strony w sprawach dotyczących wynajmu i sprzedaży nieruchomości, w sprawach dotyczących stanu prawnego nieruchomości, w sprawach o eksmisję, jak również pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa budowlanego.
PRAWO SPORTOWE
Prawo sportowe obejmuje szeroki zakres regulacji prawnych w wielu dziedzinach i dyscyplinach sportowych.
PRAWO SPORTOWE
Pomoc prawna i reprezentacja sportowców, zawodników, trenerów, klubów sportowych, związków, organizacji sportowych oraz innych podmiotów związanych z branżą sportową. Ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
INNE
Prawo pracy, prawo spadkowe, prawo konsularne, pomoc cudzoziemcom.
INNE
Pomoc prawna oraz reprezentacja strony w zakresie szeroko pojętej problematyki związanej z prawem pracy, prawem spadkowym, prawem miedzynarodowym i konsularnym.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj dłużej, bo czas ma znaczenie. Skontaktuj się ze mną, a ja rozpatrzę Twoją sprawę.